Föreningen Rädda Regnskog, Sverige

Föreningen Rädda Regnskog har på egen begäran den 10 januari 2023 avslutat sina 90-konton PG 900630-5 och BG 900-6305.

Ge en gåva

PG:
900630-5

BG:
900-6305

Org nr:
802427-9112

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Föreningen Rädda Regnskog, Sverige

År2019 2020 2021
Totala intäkter (tkr)2 9412 6442 239
Eget kapital (tkr)452355746535
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)36%