Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping

011-18 43 73 www.omsorgsjul.se ucederberg@telia.com

Föreningens ändamål är att stödja de sämst lottade i Norrköping. Varje år i december ska föreningen anordna en julfest, kallad ”Omsorgsjul”, till vilken målgruppen  för föreningens stöd ska inbjudas att kostnadsfritt deltaga. Föreningen ska också  arbeta med opinionsbildning och samtal med bland annat Norrköpings kommun för  att försöka uppnå förbättrade förhållanden för främst de bostadslösa i Norrköping.

Ge en gåva

PG:
900012-6

BG:
900-0126

Org nr:
825004-0238

90-konto sedan:
2004

Nyckeltal för Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)8589219
Eget kapital (tkr)256270225
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)66%