Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Föreningen Medveten Konsumtion har den 26 april 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900689-1, BG 900-6891 och Swish 9006891.

Ge en gåva

Org nr:
802440-6186

Nyckeltal för Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)119820241961
Eget kapital (tkr)284265181
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%