Föreningen Lilla Barnets Fond

070-220 13 20 www.lillabarnet.se info@lillabarnet.se

Föreningens ändamål är att stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som drivs i Sverige, som internationella samarbetsprojekt där svenska instutioner/centra deltar. Föreningen ska särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födseln, i nyföddhetsperioden eller senare i livet, utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden, ökad kunskap  bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, samverka med andra organisationer med liknande uppdrag.

Ge en gåva

PG:
900155-3

BG:
900-1553

Swish:
9001553

Org nr:
802425-9981

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Föreningen Lilla Barnets Fond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)361583385
Eget kapital (tkr)10681060856
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)125%