Föreningen Lettlands Vänner

Föreningens har den 28 mars 2014 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900197-5 och BG 900-1975.

Ge en gåva