Föreningen Hand in Hand Sweden

08-517 00 890 www.handinhandsweden.se info@handinhandsweden.se

Föreningens syfte är att bekämpa fattigdom genom hjälp till självhjälp. Föreningens syfte i Sverige är insamling och opinionsbildning, samt att i samarbete med övriga Hand in Hand organisationer aktivt medverka till att utveckla och förbättra verksamheten.
Hand i Hands fokus ligger i att träna främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva och på så sätt skapa jobb och uthållig försörjning. Modellen bygger på social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och träning i att bli ekonomiskt aktiv, samt möjligheter till mikrolån. För att bryta fattigdomens onda cirkel kan jobbskapandet förstärkas med ytterligare lokalt förankrade insatser för att stärka kapacitetsbyggandet och skapa en positiv samhällsutveckling. Områden som är av särskild vikt är bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn så att de kan fullfölja sin skolgång, kunskap om demokrati, rättigheter och IT genom t ex. medborgarcentra, hälsa genom förebyggande undersökningar och preventiv information samt miljövård med bl. a sophantering och vattenvård.

Ge en gåva

PG:
900091-0

BG:
900-0910

Swish:
9000910

Org nr:
814000-8643

90-konto sedan:
2006

Nyckeltal för Föreningen Hand in Hand Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)65 10170 61175 253
Eget kapital (tkr)346963832536487
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%