Föreningen Göteborgs Räddningsmission (Räddningsmissionen)

031-712 12 00 www.raddningsmissionen.se info@raddningsmissionen.se

Föreningens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund, andra kristet sociala organisationer, och andra aktörer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat social-diakonalt engagemang.
Detta engagemang syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan.
Föreningen ska verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, Diakonal handling samt Diakonal opinionsbildning.
Organisationen ska ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

Ge en gåva

PG:
901701-3,
900444-1

BG:
901-7013
900-4441

Swish:
9004441

Org nr:
857202-5974

90-konto sedan:
1971

Nyckeltal för Föreningen Göteborgs Räddningsmission (Räddningsmissionen)

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)107 390139 812173 137
Eget kapital (tkr)284445132362721
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%