Föreningen Furuboda

044-781 46 00 www.furuboda.org info@furuboda.se

Föreningen Furuboda Åhus ska bedriva sin verksamhet utifrån en kristen helhetssyn på människan och utgå från alla människors lika värde och rättigheter. Föreningen ska arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och kulturell utveckling. Föreningen ska medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenheter tillvaratas och kommer samhället till godo. Föreningen bedriver därför folkhögskola och annan utbildningsverksamhet samt forskning och utvecklingsverksamhet med kunskapsspridning inom nämnda områden. Föreningen bedriver även opinionsbildning i funktionshinderpolitiska frågor och vill vara ett föredöme avseende tillgänglighet och demokrati.

Ge en gåva

PG:
900594-3

BG:
900-5943

Swish:
9005943

Org nr:
838200-5281

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Föreningen Furuboda

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)234 287277 909270 565
Eget kapital (tkr)628889320994884
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%