Föreningen Framtidsjorden

08-615 00 80 www.framtidsjorden.se info@framtidsjorden.se

Föreningen har som ändamål att arbeta för en ekologisk och social omställning i Sverige samt stödja vårt internationella nätverks medlemsorganisationer i deras verksamhet för att utveckla ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett samhälle där ekologiskt odling och hållbarhetstänkande i jord och skogsbrukär normen, där människor har möjlighet till egen försörjning samt stark självtillit, där naturen samt biologiska och kulturell mångfald värderas och vårdas, där politiska beslut och folklig organisering bidrar till minskade klimatförändringar och ökad biologisk mångfald, där natur- och miljöutbildning finns tillgänglig för alla och i alla åldrar, där bönders-, urfolks- och minoriteters rättighteer efterlevs, där kvinnors och flickors rättigheter efterlevs.

Ge en gåva

PG:
900218-9

BG:
900-2189

Swish:
9002189

Org nr:
802400-5046

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Föreningen Framtidsjorden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)81019 46810716
Eget kapital (tkr)9831012973
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%