Föreningen för terapikolonier

070-643 10 30 www.terapikolonier.se info@terapikolonier.se

Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.

Ge en gåva

PG:
900760-0

Swish:
9007600

Org nr:
802411-0309

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Föreningen för terapikolonier

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)463622
Eget kapital (tkr)441389
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)68%