Föreningen för den Beridna Högvakten

08-667 77 30 www.beridnahogvakten.se kansli@beridnahogvakten.se

Föreningens ändamål är att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren. För detta ändamål ska föreningen verka för i första hand för bevarandet av den beridna högvakten genom att sprida kännedom om dess betydelse såsom unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt och i andra hand genom att insamla medel för att bibehålla och förnya det hästmaterial som erfordras för den beridna högvakten.

Ge en gåva

PG:
901403-6,
901550-4,
900461-5 (minnesgåvor)

BG:
901-5504

Swish:
9015504

Org nr:
802013-1671

90-konto sedan:
1985

Nyckeltal för Föreningen för den Beridna Högvakten

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)12 0237 2349 717
Eget kapital (tkr)605375975762054
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%