Emmpatus Fredriksdal

0413-54 30 82 www.emmpatusfredriksdal.se info@emmpatusfredriksdal.se

Föreningens ändamål är att skapa resurser för bistånd samt arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd. Biståndet ska kanaliseras i enlighet med principen hjälp till självhjälp åt folkliga organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och i Sverige, där människorna själva tagit upp kampen för en människovärdigare tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i. Bistånd- och utvecklingsprojekt kan ske i samarbete med andra svenska organisationer såsom exempelvis Forum Syd och andra Emmausföreningar. Föreningen ska stödja opinionsbildning för ovanstående mål och motverka rasism och diskriminering.

Ge en gåva

PG:
900572-9

BG:
900-5729

Org nr:
802429-3923

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Emmpatus Fredriksdal

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)11 02420 75919 268
Eget kapital (tkr)465132112960
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%