Föreningen Emmaus Åkvarn

0481-633 30 www.emmausakvarn.se info@emmausakvarn.se

Föreningen Emmaus Åkvarn ändamål är att skapa resurser för bistånd samt att arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd. Biståndet skall kanaliseras i enlighet med principen hjälp till självhjälp åt folkliga organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Sverige, där människor själva tagit upp kampen för en människovärdigare tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i. Föreningen ska stödja opinionsbildning för ovanstående ändamål och motverka rasism och diskriminering.

Ge en gåva

PG:
900358-3

BG:
900-3583

Org nr:
802436-7248

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Föreningen Emmaus Åkvarn

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 4495 3864 962
Eget kapital (tkr)280524433405
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%