Föreningen Alla Kvinnors Hus

08-644 09 25 www.allakvinnorshus.org info@allakvinnorshus.org

Alla Kvinnors Hus är en feministisk förening som verkar för ett samhälle där ingen ska utsättas för våld eller hot i nära relation eller sexuella övergrepp. Alla kvinnors hus är en ideell, partipolitiskt obunden förening. Alla kvinnors hus verkar genom att tillhandahålla skyddat boende till våldsutsatta i nära relation och deras barn, erbjuda stöd och samtal/rådgivning samt att bedriva utbildnings och opinionsbildande verksamhet. Föreningen ska bedriva rådgivning i sociala och juridiska frågor relaterade till våldsutsatta i nära relation och deras barn samt ge stöd och skydd i akuta nödsituationer såsom vid misshandel och våldtäkt. Alla kvinnors hus ska kontinuerligt utveckla metoder och arbetssätt inom sitt verksamhetsområde.

Ge en gåva

PG:
900456-5

BG:
900-4565

Swish:
9004565

Org nr:
802016-5463

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)18 53119 83519 888
Eget kapital (tkr)804598438339
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%