Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

08-546 40 510 www.fbis.se info@fbis.se

Förbundets ändamål är bland annat att i Sverige samla alla blödarsjuka och i deras sak intresserade i en landsomfattande organisation, med blödarsjuka avses en person med eller med anlag för hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och närbesläktade sjukdomar, att utöva rådgivande, informerande och stödjande verksamhet åt blödarsjuka och de blödarsjukas familjer, att främja och tillvarata de blödarsjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet, att företräda de blödarsjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer, att verka för och ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning och utveckling vars syfte är att förbättra de blödarsjukas livssituation och att sprida kunskap om blödarsjuka.

Ge en gåva

PG:
901955-5

BG:
901-9555

Swish:
9019555

Org nr:
802009-9688

90-konto sedan:
1994

Nyckeltal för Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 0653 2673 985
Eget kapital (tkr)684880658424
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%