Fonden för Psykisk Hälsa

08-650 36 90 www.fondenpsykiskhalsa.se info@fondenpsykiskhalsa.se

Föreningen har till uppgift att främja mental hälsa och verka för bekämpande av psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Detta ska huvudsakligen ske genom att bidra till och stödja forskning inom psykiatrins och psykologins samtliga specialiteter, samt främja utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom det psykiatriska och psykologiska arbetsområdet. Detta kan även innefatta stöd till utrustning och apparatur för ovan nämnda forskning. I samma syfte ska fonden bedriva och stöda upplysning om den psykiatriska och psykologiska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. Vidare ska fonden arbeta mot stigmatisering av psykisk ohälsa och folkupplysning kring sådana frågor. Fonden kan även initiera, stödja eller genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt inomovan nämnda områden.

Ge en gåva

PG:
900750-1

BG:
900-7501

Swish:
9007501

Org nr:
802017-5504

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för Fonden för Psykisk Hälsa

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 46528085 604
Eget kapital (tkr)15319332367
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)110%