Flimo.se

Svensk Insamlingskontroll har den 22 juli 2019 fråntagit Flimo.se rätten att inneha 90-konto PG 900386-4 och BG 900-3864 och swishnr 9003864 på grund av att organisationen inte har inkommit med räkenskaper för 2018.

Ge en gåva