Farmaceuter utan Gränser

072-236 36 46 www.fug.se info@fug.se

Föreningens ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa såväl internationellt som inom Sverige. Föreningens arbete och engagemang ska ha huvudsaklig inriktning på förbättrad läkemedelsanvändning, läkemedelsförsörjning och/eller syfta till att öka kunskap om läkemedels roll i befrämjandet av olika aspekter av hälsa, vård och miljö. Föreningens arbete ska även syfta till att stärka farmaceutens yrkesroll nationellt och internationellt och bidra till att synliggöra hur yrkeskårens kompetens kan komma till nytta i olika läkemedelsfrågor. Det arbete som sker på projektbasis och är förlagt till utlandet bör utföras i samarbete med lokala partnerorganisationer, som ska vara delaktiga i projektets samtliga faser: planering, genomförande, framdrift, uppföljning och avrapportering. Projekten ska vara behovsdrivna efter lokala förutsättningar och lokal kunskap.

Ge en gåva

PG:
900746-9

BG:
900-7469

Swish:
9007469

Org nr:
817606-4387

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Farmaceuter utan Gränser

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 9061427
Eget kapital (tkr)635512
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%