Evangeliska Frikyrkan

019-16 76 00 www.efk.se info@efk.se

Trossamfundets ändamål är att bedriva och koordinera missionsverksamhet inom och utom Sverige samt erbjuda resurser som svarar mot behov hos samarbetande församlingar.

Ge en gåva

PG:
900403-7,
900545-5,
900558-8,
900714-7,
900715-4,
900719-6

BG:
900-4037
900-5455
900-5588
900-7147
900-7154
900-7196

Swish:
9004037
9005588

Org nr:
875002-7271

90-konto sedan:
1990

Nyckeltal för Evangeliska Frikyrkan

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)68 98276 39077 356
Eget kapital (tkr)428904817148253
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%