Ersta Diakonisällskap

08-714 61 00 www.erstadiakoni.se info@erstadiakoni.se

Stiftelsens ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva egen diakonal verksamhet i form av vård av behövande äldre, sjuka, handikappade eller på annat sätt nödlidande och vårdbehövande, att bedriva utbildning och vidareutbildning av diakoner, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper till egen, Svenska Kyrkans eller samhällets tjänst, attt även på annat sätt främja kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd, att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för sällskapets verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900054-8,
900187-6 (För OCR-inbetalningar)

BG:
900-0548

Swish:
9000548

Org nr:
802000-6717

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för Ersta Diakonisällskap

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 229 4541 342 3321 637 256
Eget kapital (tkr)614980585648793093
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%