Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 april 2010 att frånta Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer rätten att använda90-kontona PG 901502-5 och BG 901-5025 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.

Ge en gåva