Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

010-7500855 www.ekolantbruk.se kansliet@ekolantbruk.se

Föreningens ändamål är att verka för att främja och sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet ska tillvarata lantbrukarnas intressen i förhållande till myndigheter, övriga samhällsgrupper och annars då anledning finns. Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga livsmedel utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer husdjurens naturliga beteenden och behov.

Ge en gåva

BG:
900-8608

Org nr:
832800-7839

90-konto sedan:
2024