ECPAT Sverige

08-598 920 00 www.ecpat.se info@ecpat.se

Föreningen har till ändamål att genom informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete och samverkan med andra parter bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, att på ett nationellt och internationellt plan aktivt verka för att deklarationen och aktionsplanen antagna av Världskongressen mot sexuell exploatering av barn, 27-31 augusti 1996, genomförs med maximal måluppfyllelse i Sverige, att med utgångspunkt från FNs Konvention om barns rättigheter särskilt uppmärksamma och driva rättigheterna i artikel 34 mot kommersiell sexuell exploatering, att i Sverige representera ECPAT International.

Ge en gåva

BG:
903-4349
900-5679

Swish:
9034349

Org nr:
802402-5499

90-konto sedan:
1996

Nyckeltal för ECPAT Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)23 73731 22431 636
Eget kapital (tkr)77301247312055
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%