Drivkraft Malmö idéell förening

0760-46 93 53 www.drivkraftideell.se anna@drivkrafthelsingborg.se

Föreningen ska bedriva fadder- och mentorverksamhet samt studiemotiverade insatser för unga och deras familjer i Malmö med omnejd. Föreningen har till ändamå att skapa förutsättningar för och medverka till att unga kan formulera positiva målbilder för den egna utvecklingen på såväl kort som lång sikt.

Ge en gåva

PG:
900285-8

BG:
900-2858

Org nr:
802463-2484

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Drivkraft Malmö idéell förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 8844 8436 408
Eget kapital (tkr)176020502401
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%