Dreamcenter Ideell Förening

070-371 12 17 www.dreamcenter.se info@dreamcenter.se

Föreningen har till ändamål att driva eller stödja verksamhet som på kristen grund, i förebyggande syfte informerar skolor om skadorna vid droganvändning, skapar en drogfri miljö bland ungdomar med etablerat missbruk eller i riskzonen för detta, bedriver diakoni och mission riktat mot denna målgrupp och närstående.

Ge en gåva

PG:
900379-9

BG:
900-3799

Swish:
9003799

Org nr:
855101-5343

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Dreamcenter Ideell Förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)19502 5222369
Eget kapital (tkr)4441007998
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%