Do Good Now

Do Good Now har på egen begäran den 16 januari 2023 avslutat sina 90-konton 900687-5, BG 900-6875 och Swish 9006875.

Ge en gåva

PG:
900687-5

BG:
900-6875

Swish:
9006875

Org nr:
802474-1491

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Do Good Now

År2020 2021
Totala intäkter (tkr)350363
Eget kapital (tkr)128127
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)57%