Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Stiftelsens har på egen begäran den 28 februari 2013 avslutat sina 90-konton PG 900097-7 och BG 900-0977.

Ge en gåva