Diakonia

08-453 69 00 www.diakonia.se diakonia@diakonia.se

Föreningens ändamål är att söka Guds vilja och utifrån den kristna värdegrunden utföra sitt uppdrag genom att verka för människors befrielse och upprättelse och för att rättfärdiga, rättvisa och jämställda strukturer skapas eller återupprättas, analysera vilka krafter som ligger bakom orättvisor, ojämnlikhet och konflikter ur både ett bibelteologiskt och ett samhällsperspektiv, samt söka alternativa lösningar, angripa fördelningsfrågorna i världen genom att blottlägga orättfärdiga strukturer och verka för en rättvis fördelning av resurser.

Ge en gåva

PG:
903303-6,
903304-4,
900617-2

BG:
903-3044

Swish:
9033044
9033036

Org nr:
802017-3517

90-konto sedan:
1967

Nyckeltal för Diakonia

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)560 981471 313496 441
Eget kapital (tkr)154209156195138343
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%