Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Svensk Insamlingskontroll har den 1 oktober 2020 beslutat att frånta Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund rätten att inneha 90-konto PG 900234-6, BG 900-2346 samt Swish 9002346 på grund av att organisationen inte har följt Nordeas regelverk och inte heller Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

Ge en gåva

Nyckeltal för Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)304630783827
Eget kapital (tkr)-8-2738
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%