Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

08-363711 www.iran-demokrati.se info@iran-demokrati.se

Föreningens ändamål är.

Att avslöja den religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran särskilt det brutala förtrycket som drabbar iranska folket, särskilt kvinnor och ungdomar. Syftet är att sprida kunskap om dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige.

Att stödja avslöjandet av den iranska regimens ”Kärnvapen program” i syfte att främja stabil fred i mellanöstern, världen och Iran.

Att öka samhällets kännedom om fenomenet religiös fundamentalism som har skapats av den iranska regimen som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen.

Att på moraliskt och ekonomiskt sätt stödja iranska motståndsrörelsens beslutade principer som alternativ till den iranska regimen och garantin för demokrati i Iran.

Att väcka allmänhetens uppmärksamhet på den rättsliga ställningen för Iranska flyktingar som skyddade personer enligt artikel 4 i Geneva konventionen.

Att jobba för ett nationellt referendum i Iran under tillsyn av FN:s observatörer och erkända internationella institutioner.

Att sprida olika former av information bland iranier för ett sekulärt och demokratiskt styre för framtida Iran.

Att ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra svenska föreningar som jobbar för fred och frihet i världen.

Ge en gåva

BG:
900-8749

Org nr:
802443-5268

90-konto sedan:
2024