Dandelion Africa Sverige

070-513 50 07 www.dandelionafrica.se styrelsen@dandelionafrica.se

Föreningens ändamål som är att verka, utan eget vinstsyfte, för att stödja den kenyanska organisationen Dandelion Africa Kenya i deras arbete med utbildning inom bland annat hälsa och entreprenörskap samt att stärka unga kvinnors möjlighet att fullfölja sina studier. Utbildningen inom entreprenörskap inkluderar kompetensutveckling för att minska framförallt kvinnors beroendeställning i samhället. Organisationen erbjuder personlig utveckling, entreprenörskap samt lån i form av mikrofinansiering till identifierade uppstartsprojekt. Föreningen ska verka för att skapa medvetenhet i Sverige om organisationens arbete i Kenya.

Ge en gåva

PG:
900659-4

BG:
900-6594

Org nr:
802467-4544

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)116239395
Eget kapital (tkr)12123
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%