CURO, Riksföreningen för Cancersjuka

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 frånta CURO, Riksföreningen för Cancersjuka rätten att använda 90-kontona PG 900231-2 och 901702-1 på grund av att riksföreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

Ge en gåva