Convictus

08-4629020 www.convictus.org convictus@convictus.org

Föreningen är en stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund plus deras närstående och andra socialt utsatta grupper. Målsättningen är att ta tillvara hivpositivas med mussbruksbakgrund och deras närståendes intressen i positiv mening, att dessutom ge stöd till andra socialt utsatta grupper där missbruk och hemlöshet är vanligt då med särskild betoning på att finna stödformer mellan barn och föräldrar, sträva efter att erbjuda dessa grupper uppbyggliga miljöer, stärka dessa gruppers röst, samverka konstruktivt med olika enheter i samhället som når dessa grupper.

Ge en gåva

PG:
900556-2

Swish:
9005562

Org nr:
802012-1581

90-konto sedan:
2000

Nyckeltal för Convictus

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)15 05117 99718 345
Eget kapital (tkr)169216921692
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%