Compassion Sverige

08-23 62 00 www.compassion.se info@compassion.se

I enlighet med Missionbefallningen är Compassion Sverige en förespråkare för barn och ska bistå barn i deras andliga, ekonomiska, sociala och fysiska utveckling och befrämja barns utveckling till ansvarsfulla kristna vuxna människor som kommer att vara kristna både i tro i handling, vara ansvarsfulla medlemmar av familj, kyrka, sitt sammhälle och land, försörja sig själva och dela med andra behövande, upprätthålla sitt eget fysiska välmående. Vidare är föreningens syfte att stödja, uppmuntra och underlätta spridningen av den kristna tron i världen, undsätta barn från fattigdom, lidande och nöd, inkluderande men inte uteslutande, generellt förebyggande av undernäring och sjukdom samt utbildning av barn.

Ge en gåva

PG:
900364-1

BG:
900-3641

Swish:
9003641

Org nr:
802467-9956

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Compassion Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)154461627117089
Eget kapital (tkr)807727662
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%