Civil Rights Defenders

08-54 52 77 30 www.crd.org info@civilrightsdefenders.org

Organisationens ändamål är att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter i enlighet med det så kallade Helsingforsdokumentet från 1975, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och andra internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna samt att stärka människorättsförsvarare som arbetar lokalt eller regionalt. Organisationen är aktiv i Sverige och internationellt.

Ge en gåva

PG:
900129-8,
900163-7

BG:
900-1298
900-1637

Swish:
9001298

Org nr:
802011-1442

90-konto sedan:
2007

Nyckeltal för Civil Rights Defenders

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)101 770124 871181 878
Eget kapital (tkr)57891141515251
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%