Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse

08-693 03 80 www.centrumforrattvisa.se info@centrumforrattvisa.se

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stärka den enskildes rättighetsskydd, att utveckla och bilda opinion för fri- och rättigheter, och som ett led däri främja vetenskaplig forskning inom detta område, samt sprida kunskap om de rättsliga medlen att hävda dess rättigheter gentemot det allmänna.

Ge en gåva

PG:
900153-8

BG:
900-1538

Swish:
9001538

Org nr:
802412-1215

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)12 34815 19514 788
Eget kapital (tkr)185292094324685
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%