Care for Life Ideella Förening

Föreningen har på egen begäran den 21 mars 2014 avslutat sina 90-konton PG 900220-5 och BG 900-2205.

Ge en gåva