CancerRehabFonden

08-522 00 100 www.cancerrehabfonden.se info@cancerrehabfonden.se

Föreningen en religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden ideell förening som har till uppgift att verka för en förbättring av levnadsvillkoren för människor som insjuknat i cancer. Föreningen kan även stödja forskning och fortbildning samt bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör cancersjukdomar.

Ge en gåva

PG:
900206-4

BG:
900-2064

Swish:
9002064

Org nr:
802008-3534

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för CancerRehabFonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)12 57412 59515 597
Eget kapital (tkr)132861659215803
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%