Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder

08-545 425 50 www.rahfo.se info@rahfo.se

Föreningen har till ändamål att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom vårt land och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar.

Ge en gåva

PG:
900690-9,
900798-0 Radiumhemmets Forskningsfonder

BG:
900-6909
900-7980 Radiumhemmets Forskningsfonder

Swish:
9006909

Org nr:
815200-2583

90-konto sedan:
1981

Nyckeltal för Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets forskningsfonder

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)34 00471 83451 482
Eget kapital (tkr)862294942796918511
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%