Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF

Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.
(Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 rätten att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

Ge en gåva