Bufff Sverige

08-50 12 93 10 www.bufff.se info@bufff.se

Föreningen utgår från FN:s konvention om barns rättigheter och att barnens bästa alltid ska gälla.
Föreningen har till ändamål att ge stöd till barn och ungdomar vars förälder/föräldrar, familjemedlem eller annan närstående person, är eller har varit, auktuell inom kriminalvården samt att bistå de lokala föreningarna.

Ge en gåva

PG:
900514-1

BG:
900-5141

Swish:
9005141

Org nr:
866001-3239

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Bufff Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)711286959242
Eget kapital (tkr)212428435
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%