Brottsofferjouren Sverige

08-644 88 00 www.brottsofferjouren.se info@brottsofferjouren.se

Förbundets ändamål är att stödja och utbilda föreningarna inom förbundet i olika avseenden. Föreningarna arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga, att genom opinionsbildning verka för brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses, att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och vid domstolsförhandlingar, att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott, att stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar  enligt ovanstående punkter.

Ge en gåva

PG:
900344-3

BG:
900-3443

Swish:
9003443

Org nr:
815600-8784

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Brottsofferjouren Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)23 56529 96717 705
Eget kapital (tkr)322654424144
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%