Bröstcancerförbundet

08-546 405 30 www.brostcancerforbundet.se info@brostcancerforbundet.se

Förbundet har som ändamål att arbeta för en god brösthälsa och bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående. Bröstcancerförbundet ska stödja bröstcancerföreningarnas verksamhet och bidra till samarbete och en positiv utveckling i föreningarna. Bröstcancerförbundets uppgift är att bedriva verksamhet för att uppnå den gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet bland annat genom att

  • bidra till ökad kunskap om bröstcancer och brösthälsa
  • främja åtgärder för att stärka patientperspektivet
  • genom opinionsbildning verka för jämlik vård, prevention, tidig upptäckt och bästa kända behandling
  • främja forskning och utveckling
  • arbeta för preventiva åtgärder, förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrad möjlighet till rehabilitering
  • bidra till utbildningsinsatser
  • bedriva insamling för ekonomiska bidrag till forskning, stödinsatser och verksamhet
  • bidra till internationell samverkan

 

Ge en gåva

PG:
900591-9,
900822-8,
900823-6

BG:
900-5919
900-8228
900-8236

Swish:
9005919

Org nr:
802010-4264

90-konto sedan:
2000

Nyckeltal för Bröstcancerförbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)29 40839 56836 449
Eget kapital (tkr)326774289139192
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%