Brännskadefonden – Swedish Burn Care Foundation

070-930 01 02 www.brannskadefonden.se lasse.tenerz@brannskadefonden.se

Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Ge en gåva

PG:
900772-5

BG:
900-7725

Swish:
9007725

Org nr:
802532-0808

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Brännskadefonden – Swedish Burn Care Foundation

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 2111 273
Eget kapital (tkr)10762110
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)17%