Björkåfrihet

031-23 30 80 www.bjorkafrihet.se info@bjorkafrihet.se

Föreningens ändamål är att utrota nöden och dess orsaker. Detta har föreningen sedan den startades arbetat med genom internationella samarbeten med aktörer i Sverige och globalt som verkar mot förtryck, orättvisor och imperialism. Föreningen syftar också till att bidra till en ekologisk omställning genom att förlänga varors livslängd och ifrågasätta onödig nykonsumtion. Björkåfrihet gör detta genom insamling och försäljning av second hand-varor som ska generera ett överskott till det internationella solidaritetsarbetet. Föreningen ska sträva efter att vårt arbetsgivaransvar överensstämmer med föreningens grundvärderingar och att föreningen ligger i framkant när det gäller omställningen till ett långsiktigt hållbart arbetsliv där även människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar inkluderas.

Ge en gåva

PG:
900171-0

BG:
900-1710

Org nr:
829500-1112

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Björkåfrihet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)8 2846 84113 205
Eget kapital (tkr)209951707918457
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)106%