Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

013-12 46 11 www.hearttoheart.se info@hearttoheart.se

Föreningens ändamål är att vara en biståndsorganisation och samhällsaktör som på kristen grund verkar utifrån övertygelsen om alla människor lika värde. Hjärta till Hjärta ska bekämpa fattigdom, diskriminering och utanförskap för såväl enskilda individer som gemenskaper. Genom bland annat försäljning samt insamling av gåvor och bidrag ska föreningen, utan eget vinstintresse, driva sociala företag samt finansiera sociala, humanitära och arbetsintegrerade insatser, i Sverige och internationellt. Hjärta till Hjärta ingår samarbeten som bidrar till ett ömsesidigt lärande och där den gemensamma målsättningen är att verka för medmänskliga och hållbara samhällen där varje människa kan leva ett värdigt liv.

Ge en gåva

PG:
900785-7

BG:
900-7857

Swish:
9007857

Org nr:
822002-0187

90-konto sedan:
1996

Nyckeltal för Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)899416 87722 313
Eget kapital (tkr)-17515711640
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%