Bishozi International program, BIP

070-364 08 12 www.bishozi.com annette.rosati@bishozi.com

Föreningens ändamål är att verka för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en hållbar användning av jordens resurser. BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. BIP stödjer utvecklingsprogram i Östafrika, företrädesvis Uganda:

-genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram.

-genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor, möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar.

-genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat.

-genom att främja kulturutbyte och kulturutvecklingsprogram mellan Sverige och andra länder, som leder till ökad kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.

Ge en gåva

PG:
900792-3

BG:
900-7923

Swish:
9007923

Org nr:
857208-8717

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Bishozi International program, BIP

År2022
Totala intäkter (tkr)990
Eget kapital (tkr)43
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)111%