Barnrättsbyrån Sverige

08-15 02 22 www.barnrattsbyran.se info@barnrattsbyran.se

Föreningens ändamål är att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter verka för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott liv. Barnrättsbyrån ska erbjuda barn och unga 0-21 år stöd, råd och praktisk hjälp inom alla rättighetsområden och förmedla våra barn och ungas erfarenheter till de med makt att bestämma och förändra.

Ge en gåva

PG:
900680-0

BG:
900-6800

Swish:
9006800

Org nr:
802490-6771

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Barnrättsbyrån Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 9049 3678 360
Eget kapital (tkr)216121341709
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%