Barnombudet i Uppsala län

018-694499 www.barnombudet.se hej@barnombudet.se

Föreningen verkar för att FN:s konvention om barnets rättigheter är känd och efterlevs. Föreningen arbetar på fyra (4) olika sätt för att uppnå detta:

-Ge stöd och råd till enskilda,

-Informera,

-Påverka och,

-Stärka barns och ungas röster.

Ge en gåva

BG:
900-8624

Org nr:
817602-5198

90-konto sedan:
2024