Barnfondens Insamlingsstiftelse

040-12 18 85 www.barnfonden.se info@barnfonden.se

Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa nödlidande barn i världen, medel används för att över hela världen inom passande institutionella eller familjemässiga och samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling och utbildning av barn, som annars skulle sakna grundläggande livsförnödenheter.

Ge en gåva

PG:
901301-2,
901302-0

BG:
901-3012
901-3020

Swish:
9013020

Org nr:
846003-9020

90-konto sedan:
1990

Nyckeltal för Barnfondens Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)86 58294 492102 031
Eget kapital (tkr)111021299916315
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%